Vellykket møte om oppstart og finansiering av kompetansebedrifter

Tirsdag 24. mars arrangerte MIN et møte om innovasjon, entreprenørskap og tidlig-fase finansiering. Det store antallet fremmøtte vist at dette var tydeligvis et tema som medlemmene er opptatt av. Innlederne på møtet var adm. dir i Kjeller Innovasjon, Mariann Ødegård og leder av Televenture Management, Rune Rinnan. Ødegård snakket om metoder og modeller for kommersialisering av forskningsbarserte ideer, mens Rinnan gikk gjennom hva som kjennertegner en vinneridé og prosessen for å utvikle lønnsomme selskap (se presentasjonene nedenfor). Den andre delen av møtet var viet spennende kompetansebedrifter i Mosseregionen. De 5 bedriftene Avantador, CloudX, Quality Group, Soon Design/Sørensen Elektronikk og Tiny Mesh presenterte innovative forretningskonsepter som imponerte fremmøtte så vel som Moss Avis. Les artikkelen i Moss Avis her

Presentasjonen til Mariann Ødegård
Presentasjonen til Rune Rinnan
Presentasjonen til Tiny Mesh

You might be interested in …