NMBU

NMBU på tirsdag 13. oktober trakk mange interesserte til møtet på Refsnes Gods. Ikke mindre enn 6 sentrale personer fra universitetet ble utfordret til å redegjøre for hva NMBU kan gjøre for regionens næringsliv.

I Mosseregionen tenkes det oftest på Høgskolen i Østfold når det snakkes om forskningsbasert nyskapning. Moss ligger riktignok i Østfold fylke, men avstanden til Ås er kortere, og det som foregår ved NMBU og de øvrige institutter, har en helt annen relevans for næringslivet. Derfor ble NMBU presentert som Mosseregionens universitet.

Det klare budskap fra NMBU var at de som fortsatt forbinder Ås – miljøet med landbruk snarest må oppdatere seg. Med sine 5200 studenter, 1700 ansatte (700 forskere) og over 60 ulike studieprogrammer dekker universitetet et bredt spekter av studier. NMBU har gått fra å være Norges Landbrukshøgskole til å være et universitet i sterk vekst. Det er etablert nye institutter som Handelshøyskolen ved NMBU, studieprogram som Industriell økonomi, en rekke andre sivilingeniørutdannelser, samt mastergradsstudiet i entreprenørskap og innovasjon.

For næringslivet i vår region er forskningsaktiviteten enda viktigere. Som et nasjonalt universitet driver NMBU forskning i nasjonal og til dels internasjonal toppklasse. Mosseregionen har et stort og mangfoldig næringsliv, men vi trenger innovative impulser som kan bidra til omstilling og nyskapning i næringslivet. NMBU har det vi mangler, – et ledende miljø for nyskapning som savner relevante samarbeidspartnere i næringslivet.

Meldingen fra NMBU var svært tydelig. Det er behov for en gjensidig interaksjon mellom NMBU og næringslivet i Mosseregionen. Begge parter har mye å tjene på et slik samarbeid. Dersom noen av våre medlemmer ønsker å kontakte NMBU er det bare å ta kontakt med MIN så formidler vi kontakt videre.

Nina Heidenstrøm (MIN)

1 Ole Gjølberg – Landbrukshøiskole til NMBU presentasjon

2 Jens Bengtsson – Bachelor økonomi og administrasjon

3 Ole Gjølberg – Masterstudier økonomi og administasjon

4 Silje Katinka Jansen – IMT og industriell økonomi

5 Ola Omberg – Eik-verkstedet

6 Elin Kubberød – Master Entreprenørskap og Innovasjon

7 Anne Kristin Holmeide – NMBU Technology Transfer Office

Presentasjon av Næringslivsutvalget

You might be interested in …