Er det en «gyllen regel» i næringslivet?

Hver eneste dag opplever vi at næringslivet angripes fra ulike hold. Det kan være gode grunner til dette, men dessverre ser vi ofte også angrep på selve hovedoppgaven for næringslivet, nemlig å skape de verdier som skal drive frem velstandsutviklingen og sørge for at samfunnet har ressurser til å løse sine mange oppgaver. – De fleste tror vel fortsatt at rekkefølgen er å skape først og dele etterpå.

Fra næringslivets side må vi ha stor grad av ydmykhet for det faktum at det tas mange snarveier. Det gamle ordtak om at «veien til rikdom går langs fengselets murer» er dessverre stadig aktuelt. Nærhet til store verdier øker naturlig nok risikoen for uakseptabel adferd. Er det da slik i næringslivet at «god moral» er alt du ikke blir straffeforfulgt for? Dersom man orienterer seg i hovedsak gjennom mediene kan man fort sitte med det inntrykket. Mediene har en viktig oppgave i påpeke uakseptabel opptreden i næringslivet, men oppgaven med å gi et riktig og balansert bilde av næringslivets opptreden må nok næringslivet selv ta ansvar for.

Jeg har hatt det store privilegium å få arbeide tett med mange av de fremste næringslivsledere og eiermiljøer i Norge og dels internasjonalt. Mitt inntrykk er at vi har en stor majoritet av bedrifter og aktører som tenker langsiktighet og samfunnsansvar, og som legger hele sin ære i å operere trygt innenfor de rammer som lover, samfunnsansvar og god «eierstyring» tilsier. En av disse ga meg følgende innføring i eierfamiliens moral-kodeks: «Vi skal kun tjene penger på å skape verdier, aldri på å forfordele til egen vinning.» Jeg har dvelt over denne formuleringen i de 30 årene vårt samarbeid har pågått. Jeg blir mer og mer trygg på at dette må være den «gylne regel» for næringslivet.

Et næringsliv tjener samfunnet godt dersom det konsekvent sjekker sine planer mot det enkle spørsmål: Skaper vi verdier? Det er lov å krangle og konkurrere om hvor mye av verdiskapningen den enkelte skal ha, men man bør aldri begi seg inn i en disposisjon hvor den samlede samfunnsmessige verdiskapning er negativ, selv om man selv kommer aldri så godt ut av det.

You might be interested in …