Industri 4.0

Vi ser stadig oftere at man bruker uttrykket «Industri 4.0» i betydning den fjerde industrielle revolusjon. I den vestlige verden har vi over en årrekke vært vitne til at såkalt moden industri flyttes til Asia hvor kostnadene til arbeidskraft er svært mye lavere enn her. Ikke minst i Mosseregionen har dette vært drivkraften bak noe som kan beskrives som en avindustrialisering. Med «Industri 4.0» menes en kombinasjon av teknologi og politikk som kan snu denne utviklingen og gi en ny industriell vekst i Vesten. Det er interessant å se nærmere på hvilke forhold som kan påvirke dette fremover.

Kostbar arbeidskraft er ikke ensidig negativt. Det er på kort sikt krevende for bedriftene, men det gjenspeiler samtidig våre samfunnsverdier, herunder høy allmennkunnskap og dermed omstillingsevne. Industri 4.0 innebærer nemlig å bruke ny teknologi til kontinuerlig innovasjon og omstilling. Bruk av robot-teknologi, automatisering og IKT ble tidligere sett på som en trussel for arbeidsplassene. Disse arbeidsplassene er imidlertid allerede tapt, og vi er i en situasjon hvor innovativ bruk av teknologi snarere flytter arbeidsplasser tilbake til de vestlige høykostland. Det er gammel innsikt at arbeidskraftens produktivitet øker med økt satsning på teknologi bak hver arbeidsplass. I internasjonal sammenheng har vi en svært kompetente arbeidskraft. Den er således svært attraktiv for fremtidsrettet bruk av ny teknologi, – Industri 4.0.

Dersom en slik utvikling skal skyte fart må også den politiske siden tas på alvor. I USA og Tyskland er det etablert sterke programmer for å øke antall studenter innen IKT, stimulere til økt innovasjon og anvendelse av forskningsresultater. Regjeringens omstillingsprogram peker i samme retning her hjemme.

I vår lokale region må vi ta de fleste overordnede tiltak for gitt. Det er imidlertid en rekke mulige koblinger mellom eksisterende bedrifter, idéhavere, gründere og kunnskapsmiljøene på Ås, i Oslo og på Kjeller som må etableres, utvikles og stimuleres. Regionens bedrifter må gå i dialog og samarbeid med IKT-miljøet i Halden, teknologimiljøene på Ås, i Oslo og på Kjeller. Det planlagte regionale såkornfond – Østfold Follo Nyskapningsfond – kan bli en viktig katalysator for dette arbeidet, men den enkelte bedrift må kjenne sin besøkelsestid i forskningsmiljøene. Invitasjonen er sendt ut og dørene står åpne.

You might be interested in …