En havn for fremtiden

Høringsfristen for områdereguleringen for Moss Havn er nettopp utløpt. Det står mellom å redusere havnen til fordel for byutvikling og jernbane, eller å gi den plass på nye arealer sydover.

Moss Havn er i seg selv en betydelig bedrift, med krav på gode rammebetingelser. For Moss Industri- og Næringsutvikling (MIN) er konkurransekraften for det regionale næringsliv minst like viktig. En velfungerende havn er avgjørende for den samlede næringsstruktur i regionen. Regionens bedrifter utgjør i dag en effektiv næringsklynge med potensial for å trekke nye etableringer hit. Nedgang i den tradisjonelle vareproduserende industri har gjort regionen mer sårbar. Ytterligere svekkelse av det totale tilbud av tjenester, herunder logistikkleverandører som Moss Havn, vil forsterke en negativ utvikling.

Regionens bedrifter konkurrerer i nasjonale og internasjonale markeder og utsettes for sterkt marginpress. Mosseregionen er sentralt beliggende, men har samtidig betydelige transportdistanser til både kunder og leverandører. Effektiv, miljøvennlig og rimelig transport er avgjørende for bedriftenes konkurranseevne og utvikling. 

En sterk klynge av underleverandører, i kombinasjon med beliggenhet og infrastruktur, gjør vår region til en av de mest attraktive i landet for etablering av nye bedrifter. Moss Havn har således en nøkkelrolle for å skape nye arbeidsplasser.

Utviklingen av Moss sentrum medfører at Moss Havn må avgi arealer i nord til jernbane og byutvikling. Dagens fasiliteter vil da ikke være i stand til å møte fremtidens krav til moderne havnedrift. Vi ser det som avgjørende å utvide havnen til minimum mellomløsningen 2B. Det bør, etter vår oppfatning, være rom for å øke arealet i tråd med alternativ 3. Dette vil gi rom for fremtidig aktivitetsvekst uten at ulempene for byen og miljøet øker. Det er snarere større muligheter for å skjerme naboene for støy og innsyn med den ekstra plass som alternativ 3 vil gi.

Næringslivet og Moss Havn må sikres nødvendig fleksibilitet og utviklingsmuligheter. Det må tenkes langsiktig. Vi visste ikke for 20 eller 50 år siden hvilket næringsliv vi har i dag. Like lite vet vi i dag hva fremtidige generasjoner i Mosseregionen skal ha som levebrød. Langsiktig tenkning og ansvar for fremtiden tilsier å sikre en konkurransedyktig og fleksibel havn.

You might be interested in …