Moss 300 år – greier vi å løfte et felles prosjekt?

Det nærmer seg 300 års jubileet for Moss som by. De som er over femti husker den storslåtte feiringen av byens 250 år i 1970 med kongebesøk og åpning av bygaven Mossehallen. – Et storslått, sentralt og vakkert beliggende idrettsanlegg som i snart femti år har vært krumtappen i byens idrettsliv.

Moss kommune har muligens ikke den samme økonomiske frihet i dag som for femti år siden, men det må likevel være lov å tenke tanken at man også ved 300 års jubileet kan samles om et prosjekt som bringer byen videre. Finnes det et godt og samlende prosjekt som både kommunen og byens næringsliv kan samles om? Hva med en videreutvikling av Mossehallen? Hva med et trekkplaster innen reiseliv som «Oslofjordakvariet» eller et løft for kunstbyen Moss? Listen kan gjøres lang, men antall realistiske prosjekter er nok mer begrenset.

Moss har en rekke gode kvaliteter, ikke minst som et godt sted å bo. Vi mangler imidlertid en publikumsattraksjon som virkelig definerer byen, som gjør Moss til en destinasjon og som byen umiddelbart kan assosieres med på en positiv måte. Det bør være noe som også kan bidra til aktivitet og attraktivitet i byens sentrum.

Vi har fått økt optimisme i byens sentrum, tett dialog mellom aktørene og bedre organisering av både gårdeiere, butikkdrivere og andre næringsdrivende. En kommune med et åpent sinn for privat / offentlig samarbeid har gode muligheter for å finne partnere for en solid markering av at byen passerer 300 år i god fart og i riktig retning. Med åpenhet om mål og prosess bør det det være mulig å gjennomføre et prosjekt som er samlende og positivt og ikke til gjenstand for omkamper og negativt markeringsbehov.

Det er risiko for at Moss i jubileumsåret vil preges av gravearbeider, forhåpentligvis i en sluttfase. Vi trenger noe mer enn en «folkefest», helst et spektakulært nytt og samlende prosjekt som byen kan ha glede av frem til neste store jubileum. Et minimum må være å få Mossehallen til å skinne igjen, så vi ikke markerer 300 års jubileet med nedleggelse av folkegaven fra 250 års jubileet!

You might be interested in …