Nyskapningsfondet er en realitet

Det kunne gjerne stått «er endelig en realitet», for dette har ikke gjort seg selv. Et ganske intenst arbeid resulterte i stiftelsen av Østfold Follo Nyskapningsfond den 4. april. Det lange navnet forsøker å si noe om hva dette er. Det omfatter altså en region som er større enn fylket og det dreier seg om et fond for nyskapning.

Follo er med for å dekke en mer naturlig avgrensing for næringsvirksomhet enn bare Østfold fylke, og for å kunne trekke på den store og viktige konsentrasjon av kompetanse som ligger i Ås-miljøet. Ved å åpne grensen mot nord og omfavne NMBU og forskningsinstituttene oppnår vi at Østfolds næringsliv lettere kan trekke veksler på at Ås-miljøets kompetanse. Dette kan bidra til innovasjon og nyskapning for eksisterende og nye bedrifter i regionen vår. I «gamle dager» lærte vi at 50 % av industrien i Østfold var basert på råvarer fra skog og jordbruk. Det er kanskje ikke helt slik i dag, men disse råstoffene er fortsatt helt avgjørende for store deler av næringslivet. Samtidig har vi gått fra forholdsvis enkelt bearbeidelse til bruk av stadig mer avansert teknologi for å skape konkurransedyktige produkter. Sagt på en annen måte er det nå bygd inn langt mer kompetanse i den industrielle bearbeidelse enn tidligere. For å overleve må bedriftene til enhver tid kunne trekke på kompetanse i nasjonal og internasjonal toppklasse. Ås-miljøet har relevant kompetanse på en rekke områder. Brobygging mellom Østfolds næringsliv og Ås-miljøets kunnskap er derfor logisk.

Ordet «nyskapning» er den andre del av fondets navn. I sin enkleste form er dette å koble sammen kompetanse og kapital. Det virker kanskje enkelt, men det finnes knapt noe vanskeligere i samfunnet enn å velge riktig teknologi, utvikle et marked, bygge en organisasjon som evner å vokse og samtidig skape resultater. Alt dette skal gjøres i omskiftende tider hvor dyktige konkurrenter i hele verden står klare til å overta kundene dine.

Dette kan virke så overveldende vanskelig at man kanskje burde vurdere å la det være. Alternativet er imidlertid å la verdiskapning og velstandsutvikling i samfunnet forvitre. Initiativet Østfold Follo Nyskapningsfond bør derfor møtes med positive forventninger og lykkeønskninger.

You might be interested in …