Industribedriftenes ringvirkninger

Etter den triste beskjeden om utflagging av Orklas produksjon av blant annet ketchup fra Rygge, kom den gledelige kontrabeskjed; Inntil videre beholder de ansatte i Rygge jobben.

Den tradisjonsrike Idun-fabrikken har lokale røtter fra Forenede Bakere i Moss, som etablerte datterselskapet Idun Fabrikker AS i 1932 for produksjon av eddik, tørrgjær og buljong. Idun er fortsatt et godt varemerke for produkter til bakeri, dagligvare og storhusholdning. Fabrikken på Eskelund i Rygge er bare en liten del av dette, men for de ansatte og for vår regionale næringsklynge er bedriften dyrebar.

Vi fikk et godt eksempel på industribedriftenes gjensidige avhengighet i det seneste medlemsmøtet i Moss Industri- og Næringsforening. Der fikk topplederne i fire viktige lokale industribedrifter presentere seg. En av disse var Hans Jørgen Gulland ved Promens på Kambo. Promens er i likhet med Idun en tradisjonsrik bedrift. Den har sitt utspring da Moss Glassverk etablerte sin plastflaskefabrikk.

Promens på Kambo lager et bredt utvalg av flasker og kanner. Idun er en stor og viktig kunde for Kambo-fabrikken, primært gjelder dette produkter til storhusholdning. Geografisk nærhet gir lave transportkostnader og styrker samtidig Promens posisjon som leverandør.

Slik gjensidig avhengighet er det mye av i industrien. Vi kan kalle det næringsklynger, hvor effektiv logistikk, erfaringsutveksling og produktutvikling skjer på tvers av bedriftene. Samarbeid og nærhet styrker bedriftene, men skaper samtidig avhengighet og risiko for «domino-effekter» dersom en bedrift nedlegges eller flyttes.

Promens er en konkurransedyktig bedrift med sterke eiere som har bidratt til kontinuerlig omstilling over mange år. Den lokale ledelse har evnet å konkurrere om investeringsmidlene i et internasjonalt emballasjekonsern (RPC Group) med produksjon i 89 land.

Dette er også en viktig observasjon å ta med seg; De fleste bedrifter krever kontinuerlige og kostbare investeringer for omstilling. Lokale eiere vil oftest satse lokalt, – så langt midlene rekker. De fleste bedrifter har imidlertid utenbys eller internasjonale eiere. Da er det avgjørende med en lokalt forankret ledelse som evner å konkurrere om midlene til «sin» bedrift.

Hans Jørgen Gulland og Promens har lykkes. Vi krysser fingrene for at Idun i Rygge evner et taktskifte med økte investeringer, økt konkurranseevne og et langt liv for verdiskapning og arbeidsplasser i Rygge.

You might be interested in …