Noen tanker om Værven

Aktiviteten på «Værven» har variert mye siden skipsbyggingen begynte omkring 1575. Det er ikke så mange år siden skipsbyggingen ble nedlagt. Den holdt det gående i mange år etter at denne type industri var nedlagt i resten av landet. En av årsakene var selvfølgelig utviklingen av kuletankene for frakt av flytende gass under trykk og nedkjøling. Parallelt med dette ble det utviklet spisskompetanse innen kjøleteknikk, gasshåndtering og en rekke beslektede fagområder.

Det kom likevel ubønnhørlig til en slutt, og Kværner som eier, ønsket å selge seg ut av Moss. Dersom dette hadde skjedd på vanlig måte, slik vi har sett flere andre steder i byen vår, ville man åpnet for spekulasjon om at Værven kunne bli et boligområde. Og vi husker forslag om hotell, høyskoler, idrettsanlegg, akvarium og endog tropisk regnskog! Alt annet enn industri ville øke markedsverdien av tomten og ikke minst gjøre investeringen i området likvid og attraktiv.

Kværner ville det heldigvis annerledes. Jeg fikk være med de mange gode politiske krefter, og ikke minst Jan Eilert Bjørnstad fra Kværner Eiendom, i møter med Kværner før salget. Tanken var å påvirke Kværner til å trekke seg ut av Moss på en måte som viste respekt for Værvens industrihistorie, og som ville sikre at ny industri kunne få utvikle seg på stedet uten å bli skviset ut av boligutviklere.

Her viste Kværner en imponerende evne til å prioritere byens interesser og ikke bare sine egne kortsiktige mål om avkastning. De gikk nemlig i dialog med byens politikere og næringsliv om hva fremtidig bruk skulle være. – Og de gjorde dette før et salg var igangsatt, slik at premissene var fullstendig klare for en kjøper. Det ble videre utvist politisk klokskap og lederskap som sikret et viktig tilbud av «kortreiste arbeidsplasser» med utskipningsmuligheter.

Resultatet ser vi i dag i form av bedrifter som Wärtsilä og Aker Solutions Umbilicals. Begge leverer, på ulike måter, gode nyheter for arbeidstagere og underleverandører. Derfor må det nå utvises den samme langsiktighet og politiske klokskap som da Værven ble reddet som industriområde. Moss havn, og flere andre områder, må sees i en større sammenheng og i et langt tidsperspektiv. Et mangfoldig og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv er fundamentet dersom vi vil at Moss skal være en god by for alle.

You might be interested in …