Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening |

Nyheter og blogg

Havnestøy og annen støy

Det er alltid spennende å følge med i debattene som går i ulike media. Aktørene i slike debatter kan på sitt beste være både spontane og relevante, – enn skjønt ikke alltid. Det stilles ikke de samme krav til slike debattanter som vi stiller til våre politikere, – nemlig krav[…]

Fergetrafikken

Vi har lagt bak oss en lang, og til tider lite konstruktiv, debatt om jernbanen gjennom Moss sentrum. Spesielt plassering av stasjonen har vært et stridstema. Mye kan sies om både prosess og resultat, men vi har i det minste en endelig beslutning, og den bør vi alle forholde oss[…]

Verdiskapning gjennom tillit

Verdiskapning vil være et hovedtema i norsk næringsliv og norsk politikk i årene som kommer. For næringslivet har det for så vidt vært det til alle tider, – drevet at konkurranse og ønsket om gode økonomiske resultater. Politisk stiger interessen for næringslivets verdiskapning etter hvert som behovet for å finansiere[…]

Omstilling for verdiskapning

Et av de mest betimelige og tankevekkende innleggene under jubileumsseminaret 22. mai var det Erik Mollatt som stod for. Han har, som byens fremste næringslivsleder over en årrekke, mer erfaring og innsikt i hvilke utfordringer som møter næringslivet, enn noen annen. Hans tema var forankret i historien, men pekte tydelig[…]

Hvordan ser verden ut for næringslivet i Moss?

Moss Industri- og næringsforening har lagt bak seg første del av 70 års feiringen. Vi har sett bakover på historien, men foreningens oppgave er å se fremover. Også for denne spalte skal vi la historien ligge og rette blikket mot hverdagen for regionens næringsliv. I Norge ser vi tegn til[…]

Jubileumsfeiringen 2017

Sist ukes feiring av 70 års jubileet for Moss Industri- og Næringsforening foregikk i hovedtrekk i tråd med kjøreplanen fra 25 års jubileet i 1972. Nytt var imidlertid et åpent faglig seminar i Samfunnsalen i Rådhuset, hvor tilhørerne fikk perspektiver på verden fra blant annet sentralbanksjef Øystein Olsen, professor Victor[…]

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet var blitt svært populært i de første årene etter andre verdenskrig. Tilbudet var begrenset, og bedriftene var usikre på hvordan dette best kunne organiseres. Det var bred enighet om at musikk var trivselsfremmende og dermed også bra for produktiviteten. Nettopp økt produktivitet var nøkkelen til konkurranseevne i[…]

De stadige andragender om bidrag

Noe av det første den nyetablerte Industriforeningen fikk på sitt bord var hvordan man skulle håndtere de mange henvendelser til bedriftene om å støtte alle gode formål. For den enkelte bedrift var dannelsen av Industriforeningen en kjærkommen mulighet til å sende henvendelsene videre. For Industriforeningens styre ble denne lettvinte praksis[…]

Fruene fra Husmorforeningen

I et av de første styremøter i Industriforeningen, allerede i stiftelsesåret 1947, møtte foreningen representanter for Moss Husmorforening. Den som førte ordet, omtales i møteprotokollen som «fru direktør Ragnar Z. Hansen», og delegasjonen omtales ellers som «Fruene». Direktørfruen het ellers Ragnhild og var sannsynligvis en kvinne som sto svært godt[…]

PR i byens industri

I etterkrigsårene økte industriens betydning for landets verdiskapning. Mens landbrukets sysselsetting hadde stått på stedet hvil fra 1930 og til etter krigen, hadde antall ansatte i industrien økt med nesten 50 % og sto for over halve verdiskapningen i landet. Denne utviklingen var enda tydeligere i Moss. PÃ¥ tross av[…]