Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening |

Nyheter og blogg

Det aller viktigste verktøyet

Av: Styreleder Peter C. Mollatt og daglig leder Ellen B. Wickstrand, Moss Industri- og Næringsforening Moss har en utmerket plan for hvordan kommunen vi bor i skal bli stor og sterk. Og med bedrifter som har trygge, solide arbeidsplasser – og virksomheter som er lønnsomme og tjener penger. Politikerne er[…]

Medlemsmøtet om gründerskap: 16 elever fra Greåker vgs, sciencelinjen, kommer!

Årets siste medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening MIN samler nesten 70 deltagere til tema gründerskap. Blant de påmeldte er 16 elever fra Greåker videregående skole! Greåker videregående skole har en studieretning, science, som er en såkalt fylkeslinje. Den er den eneste i Viken, og den første og eneste i[…]

Nominering og utdeling av heder og ære!

Juryen, i regi av Mosseregionens Næringsutvikling AS, ønsker forslag til kandidater til næringslivsprisen og gründerprisen i Mosseregionen. Frist: 15. november! Forslagene med kort begrunnelse sendes til: yt@mnu-as.no innen 15. november 2021. Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen. Gründerprisen[…]

Lederskap: Våge, tåle og bry seg om!

Styreleder Sigrun Vågeng og direktørene Hilde Fløgstad og Heidi Solstad Svensen satte lederskap og kvinnelig lederskap i særdeleshet på dagsorden tirsdag 19. oktober. Alle tre er svært erfarne toppledere, og alle tre delte generøst av sine erfaringer i en nesten to timer lang samtale med Ellen B. Wickstrand. Samtalen om[…]

Eurofins sterkt engasjert i TV-aksjonen Barn, ikke brud søndag 24. oktober

Det er Plan som har fått TV-aksjonen i år hvis mål er å bekjempe barneekteskap. Administrerende direktør Jon Ragnar Røed er sterkt engasjert i årets TV-aksjon. -Eurofins jobber for Plan fordi årets innsamlingsaksjon fremmer likhet, beskyttelse, utdanning og økonomisk selvstendighet. Eurofins ønsker å ta et sosialt ansvar, sier Røed. I[…]

Kompetanse og rekruttering – en nøkkel til suksess for solide, lokale medlemsbedrifter

Rockwool, Hansen Protection og Wärtsilä fortalte om hvordan de bygger kompetanse og sørger for rekruttering av ansatte. NHO Oslo Viken sin regiondirektør, Nina Solli – som er nytilsatt administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening BNL, den nest største landsforeningen i NHO-familien, la frem NHOs Kompetansebarometer. HR partner Rockwool Moss, Camilla Coucheron-Aamot[…]

TV-aksjonen 2021: Barn, ikke brud

Årets TV-aksjon «Barn, ikke brud» går av stabelen søndag 24. oktober. Medlemmer av Moss Industri- og Næringsforening er sterkt engasjert i årets aksjon som er i regi av Plan. Årets aksjon skal bidra til å hindre barneekteskap. Som før blir det pengeinnsamling og maratonsending på NRK TV søndag 24. oktober.[…]

Medlemsmøtet 28. september om kompetanse

Nå er invitasjonen sendt ut til denne månedens medlemsmøte. Har du ennå ikke fått invitasjon? Ta kontakt med daglig leder Ellen B. Wickstrand ebw@mossindustriforening.no eller tlf. 911 00 702 for å få tilsendt fullstendig program. Kompetanse er et fagområde som angår alle virksomheter uavhengig av type, størrelse og produkt. Medlemsmøtets[…]