Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening |

Nyheter og blogg

Infrastrukturprosjekter og konjunkturer

Fremdrift for jernbane og Riksvei 19 er blitt et stort og viktig tema i Mosseregionen. Det er blitt et enda større tema i de yte delene av det store jernbaneprosjektet som skal knytte sammen byene i tre retninger fra Oslo til henholdsvis Halden, Skien og Lillehammer. Dette Inter-City triangelet er[…]

Det ansettes i industrien

Det er få næringer som kan måle seg med industrien når det gjelder å sysselsette et bredt spekter av arbeidstagere. I en situasjon hvor boligbyggingen har bremset litt, vil oppmerksomheten rettes mer mot industriens evne til å vinne kontrakter, øke aktiviteten og dermed ansette flere mennesker. Det er med glede[…]

Riksvei 19 og fremdrift

For vårt lokale næringsliv har gode samferdselsløsninger hatt høyeste prioritet helt siden Moss Industri- og Næringsforening satte dette på sin handlingsplan en gang på 50-tallet. Ser man på alle de tiltak som er gjort, skulle man kunne si seg fornøyd, men den triste virkelighet er at trafikken har økt raskere[…]

Mossefirkortene, hvor kom ideen fra?

Moss Industri- og Næringsforening har så langt distribuert de fleste av de 5.000 kortstokken vi har trykket opp. For å møte etterspørselen er det nå satt i bestilling ytterligere 5.000 kortstokker hos vår leverandør Kias i Moss. Det kommer stadig inn spørsmål om hvor man kan få kortstokkene. (De er[…]

Korrupsjon og slikt

Avisspalter og sosiale medier preges fra tid til annen av direkte beskyldninger eller mer dulgte antydninger om «korrupsjon», men aller helst brukes beslektede ord som «hestehandel», «kameraderi», «samrøre» eller «vennetjenester». De fleste forstår at slikt kan medføre rettslig forfølgning, og gjør gjerne noen litt ubehjelpelige forsøk på å pakke inn[…]

Ordbruk og folkeskikk

Sosiale medier er blitt en boltreplass for uhemmede ytringer og ansvarsfri ordgytning. På sitt verste kan det ligne til forveksling på gamle dagers sydenturer hvor folk som ellers kunne opptre dannet, kastet alle hemninger og lot det stå til. Uten Facebook-profil har jeg stort sett levd lykkelig uvitende om dette,[…]

En stor takk til Gretha Kant

Moss Industri- og Næringsforening har en mangeårig tradisjon for å utnevne æresmedlemmer. Etter foreningens vedtekter kan en slik honnør gis av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra styret. De få som gjennom årene er blitt unevnt til æresmedlemmer, har gjort seg fortjent til dette gjennom en langsiktig innsats for å nå[…]

Deltagelse i arbeidslivet

Statistikken over deltagelse i arbeidslivet ble nylig publisert. I følge SSB er 66,9 % av de i «arbeidsfør alder» i jobb i landet vårt. Den resterende tredel er studenter, pensjonister, uføre og arbeidsledige. Dette er fortsatt en høy deltagelse sammenligner med andre land, og skyldes i stor grad den høye[…]

Regionens næringsliv i 1952

Når vi nå utgir en ny utgave av «Mossefirkort» er det nærliggende å ta et blikk på byens industri i 1952, – da de første Mossefirkortene kom ut. På 48 spillkort ble bedrifter, produkter, attraksjoner og «dyder» presentert for byens borgere og næringslivets kunder og forbindelser over hele landet. Akkurat[…]

Medlemsmøte med generalforsamling den 6. mars 2018

Den 6. mars ble det avholdt generalforsamling med middag og møte på Hotell Refsnes Gods. Det ble en flott ettermiddag og kveld med en fin markering hvor Gretha Kant ble utnevnt som æresmedlem av foreningen. I medlemsmøtet etter middagen ble det presentert en rekke saker knyttet til foreningens arbeid og til aktuelle[…]