Medlemsmøter våren 2024. Her er foredragsholdere, tema og datoer!

Moss Industri- og Næringsforening MIN har følgende medlemsmøteserie våren 2024: Alle medlemmer mottar invitasjon senest to uker før medlemsmøtet. Her inviterer vi til mingling, middag og møte. Vi begynner kl. 16.00 og avslutter senest og […]

MIN avholder generalforsamling/årsmøte tirsdag 19. mars 2024 på Hotel Refsnes Gods. Vi møtes til mingling og medlemsmiddag kl. 16.00. Møtet begynner på vanlig måte kl. 17.30 og avsluttes innen kl. 19.30. Årsmøtesaker iht. vedtektene. Innkalling med sakspapirer sendes ut på et senere tidspunkt, også iht. vedtektene. Saker som ønskes drøftet i tillegg til de vedtektsfestede må være sekretariatet i hende senest og innen 4 – fire – uker før generalforsamlingen. Bruk epost ebw@mossindustriforening.no

Gunnar Stavrum gjestet Moss Industri- og Næringsforening MIN

Både medlemmer og sjefredaktør og administrerende direktør Gunnar Stavrum, Nettavisen, hadde mye på hjertet denne oktoberkvelden. Stavrum, som er en av Norges mest profilerte redaktørstemmer, mente mye om mangt, og medlemmene var både interesserte og […]

Anbefalte konferanser

Vi anbefaler alle å delta på følgende konferanser som finner sted i nær fremtid, i vår region: MNU-konferansen “Dømt til vekst. Hvordan eier vi veksten sammen”? Program og påmelding her: Regionkonferansen Follo- Mosseregionen 15. november […]

Medlemsmøte i september om fagutdanning

Tirsdag 26. september inviterer vi til medlemsmøte kl. 17.30 om fagutdanning. Det er AOF Østfold og OKIndustri som skal belyse tema for oss. Alle er hjertelig velkomne! Invitasjon er sendt ut og påmelding pågår og […]