Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening |

Nyheter og blogg

Rykende fersk oppdatering på norsk økonomi ved Marius Gonsholt Hov

Vi takker for nok en informativ og lærerik ettermiddag med foredrag av Marius Gonsholt Hov i går ettermiddag på Refsnes Gods. Han gav oss en statusrapport på norsk økonomi med rykende ferske tall fra Norges Banks Regionale nettverk. Se hans presentasjon nedenfor: 2017-09-12 Moss_MAHO  

Inkluderende byutvikling

I byutviklingen må vi alltid ha med oss spørsmålet om hva byen skal være i fremtiden og for hvem. Mange krav til fremtidens Moss bygger på hva man har på sin egen ønskeliste. Når man er godt over halvveis i livet og har god råd, vil ønskene oftest gå i[…]

Byutvikling i et 100 års perspektiv

Samtidig som de fysiske arbeider for ny jernbane startes opp, er det igangsatt en aksjon for å få utredet alternativer til den vedtatte jernbaneløsning. Utfordringen med denne omkampen, er at det er ytterst uklart hva som er målet for nye utredninger. Felles for de fleste kritiske innspill til de vedtatte[…]

Kampen mot jernbaneutbyggingen

Kampen mot den vedtatte jernbaneutbygging i Moss drives med stort engasjement. Det gis uttrykk for at utbyggingen skal motarbeides «til siste slutt», – hva nå det måtte bety. Nettopp dette er en av byens tristeste tradisjoner, nemlig å mobilisere motstanden for fullt når et flertallsvedtak faktisk foreligger. Det lanseres en[…]

Havnestøy og annen støy

Det er alltid spennende å følge med i debattene som går i ulike media. Aktørene i slike debatter kan på sitt beste være både spontane og relevante, – enn skjønt ikke alltid. Det stilles ikke de samme krav til slike debattanter som vi stiller til våre politikere, – nemlig krav[…]

Fergetrafikken

Vi har lagt bak oss en lang, og til tider lite konstruktiv, debatt om jernbanen gjennom Moss sentrum. Spesielt plassering av stasjonen har vært et stridstema. Mye kan sies om både prosess og resultat, men vi har i det minste en endelig beslutning, og den bør vi alle forholde oss[…]

Verdiskapning gjennom tillit

Verdiskapning vil være et hovedtema i norsk næringsliv og norsk politikk i årene som kommer. For næringslivet har det for så vidt vært det til alle tider, – drevet at konkurranse og ønsket om gode økonomiske resultater. Politisk stiger interessen for næringslivets verdiskapning etter hvert som behovet for å finansiere[…]

Omstilling for verdiskapning

Et av de mest betimelige og tankevekkende innleggene under jubileumsseminaret 22. mai var det Erik Mollatt som stod for. Han har, som byens fremste næringslivsleder over en årrekke, mer erfaring og innsikt i hvilke utfordringer som møter næringslivet, enn noen annen. Hans tema var forankret i historien, men pekte tydelig[…]

Hvordan ser verden ut for næringslivet i Moss?

Moss Industri- og næringsforening har lagt bak seg første del av 70 års feiringen. Vi har sett bakover på historien, men foreningens oppgave er å se fremover. Også for denne spalte skal vi la historien ligge og rette blikket mot hverdagen for regionens næringsliv. I Norge ser vi tegn til[…]

Jubileumsfeiringen 2017

Sist ukes feiring av 70 års jubileet for Moss Industri- og Næringsforening foregikk i hovedtrekk i tråd med kjøreplanen fra 25 års jubileet i 1972. Nytt var imidlertid et åpent faglig seminar i Samfunnsalen i Rådhuset, hvor tilhørerne fikk perspektiver på verden fra blant annet sentralbanksjef Øystein Olsen, professor Victor[…]