Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening |

Nyheter og blogg

Medlemsmøtet 28. september om kompetanse

Nå er invitasjonen sendt ut til denne månedens medlemsmøte. Har du ennå ikke fått invitasjon? Ta kontakt med daglig leder Ellen B. Wickstrand ebw@mossindustriforening.no eller tlf. 911 00 702 for å få tilsendt fullstendig program. Kompetanse er et fagområde som angår alle virksomheter uavhengig av type, størrelse og produkt. Medlemsmøtets[…]

Test ut forretningsideen din!

12. oktober lanserer Mosseregionens Næringsutvikling as. Startup Camp. Et gratis tilbud til bedrifter, gründere og enkeltpersoner i Mosseregionen og Vestby som har en forretningsidé og trenger hjelp til å  realisere den. Programmet er for personer og selskaper i Vestby og Mosseregionen som ønsker hjelp til å realisere sin forretningsidé. Sammen[…]

Har du en forretningsidé? Gratis kurs med beste veiledere. Grip sjansen!

Denne høsten arrangerer Mosseregionens Næringsutvikling MNU næringsutviklingsprogrammet «Startup Camp». Gjennom 5 ukentlige samlinger lærer du metoder for å teste og verifisere din forretningsidé. Underveis vil du få veiledning fra rådgivere innen forretningsutvikling og innovasjon. Deltagelse er gratis. Programmet begynner 12. oktober. Kontakt: Prosjektleder André Thysted +47 47340801at@mnu-as.noRosenvinges Vei 8,1532 Moss

Bedrifter med lokal forankring og stor spennvidde

Medlemsmøtet 28. august viste stor bredde i våre lokale bedrifter. Den ene – s360 – «smyger» seg så å si inn i vårt daglige liv på nett, mens Orkla Foods Norge er kjent og kjært med produkter som sennep og rødkål. Administrerende direktør Ole Kristian Ullereng tok oss med fra[…]

Makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv-MIN møte 25.5.21

Noe av det viktigste Henry fortalte oss var at «optimismen tar seg opp». Også lokalt ser det veldig bra ut, det er svært mange argumenter for at vi bor i sen super region med stor positiv optimisme. Smittespredning er lokalt litt mindre og flere og flere blir vaksinert. Samfunnet åpnes[…]

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening – 27.4.21

Hele 41 medlemmer tok seg tid til å høre på foredrag fra Mosseregionens Utviklingsselskap og Indre Østfold Næringsutvikling. MNU v/Yngvar Trandem gikk gjennom Strategisk Næringsplan for Mosseregionen, en felles plan for Moss, Våler og Råde. Denne planen er veldig viktig for næringslivet i regionen og viser hvor mye lokalt næringsliv[…]

En presentasjon av tre medlemsbedrifter i vår region

Moss Industri- og Næringsforening inviterte tilmedlemsmøte tirsdag 30. mars 2021-via Teams videokonferanse.Det ble nok en gang en suksess med presentasjoner fra noenav våre lokale bedrifter. Deres respektive topplederegav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon,utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Denne gang fikk vi en presentasjon av;• MOVAR IKS v/Johnny Sundby•[…]

Prosessen rundt stenging av Fjordveien – Næringslivet må også bli hørt.

Som medlem av Moss Industri- og Næringsforening ønsker vi at du skal vite at MIN er veldig opptatt av prosessen mht. en eventuell stenging av Fjordveien. Vi oppfatter det slik at flere av våre medlemsbedrifter vil på en eller annen måte bli direkte påvirket av en stengning av Fjordveien. Vi[…]

Trafikkutfordinger i Mosseregionen

Det ble et informativt og engasjert medlemsmøte på Teams den 8. des. med temaet: Hvordan kan vi løse køproblematikken i Mosseregionen på kort og lang sikt til det beste for næringslivet og innbyggerne? Vi fikk en status og videre planer når det gjelder utbygging av RV 19 v/ Trude Holter,[…]