Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 19

Nyheter og blogg

En inkluderende byutvikling

Vi leser stadig at Moss er taperen i ulike statistikker. Vi bruker mye penger på sosialtjenester og omsorg. Vi har høy arbeidsledighet blant de unge, vi har rusproblemer og mange uføre. Er det dermed sagt at alt er så galt? Vi kan snu det hele på hodet og si at[…]

Industriens betydning

I forkant av kommunevalget fikk Moss Industri- og Næringsforening møte de fleste av byens politiske partier og arbeidsgruppene som utformet de respektive partiers programmer. Vi møtte åpenhet, interesse og engasjement. Nyttige og positive møter har bekreftet inntrykket av at vi har et politisk miljø med forståelse for næringslivets behov. Skåret[…]

Spennende foredrag av Thina Saltvedt på Refsnes Gods i går kveld

Det var mange som hadde trosset regnet i går ettermiddag, og var kommet for å høre Thina Saltvedt sine analyser av verdens oljemarked med synkende oljepriser og klimakrisens betydning på verdensøkonomien. Vi som var tilstede kan vel si at det ble en inspirerende og lærerik kveld. Det er ingen tvil[…]

Moss Havn – en ressurs for fremtiden

Moss Havn har vært livsnerven for næringslivet i vår region i mer enn 100 år. Det har vært bred enighet og forståelse for havnens betydning og plass i bybildet. Planene for jernbane og vei åpner riktignok for en forskyvning sydover av havnen, men den brede forståelse for havnens betydning har[…]

Har vi en god gründer-kultur?

De fleste har vel en gammel og velbrukt ordbok hjemme i bokhyllen. Slå opp på ordet «gründer» og du vil finne følgende dom over de som vil etablere noe nytt: «Gründer [gry’nder], en, ty., grunnlegger av forretningsvirksomhet (oftest i nedsettende betydning); person som starter et svindlerforetagende.» (Berulfsen: Fremmedordbok Kunnskapsforlaget 1986)[…]

Hvordan finansierer vi de gode ideene?

Bedriftene omkring oss befinner seg i ulike faser. Noen er bare en idé mens andre er store børsnoterte institusjoner. De fleste arbeidsplasser er i bedrifter som befinner seg ett eller annet sted imellom. De store bedriftene har tilgang til egenkapital gjennom børsen og gjennom de mange meglerhusene som er spesialister[…]

Fremtidens næringsliv i Mosseregionen

Moss har de siste årene gjort lange byks oppover på NHOs rangering av norske kommuners attraktivitet for næringslivet. Dette er selvfølgelig ikke noe fasitsvar, men det må være lov å glede seg og la seg inspirere av fremgangen. Disse gode signaler står i kontrast til alt det triste vi ellers[…]

Christian Ringnes underholdt et medlemsmøte med rekordfremmøte

Den kjente eiendomsutvikler, kunstsamler og samfunnsentreprenør Christian Ringnes holdt et helt usedvanlig engasjert og engasjerende innlegg på kveldens medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Han startet dagen i Moss med en drøy times guidet byvandring med daglig leder i MIN, Widar Salbuvik. Han fikk se Verket, Konventionsgården, Møllebyen, Vincent[…]

Populært styreseminar

50 deltagere fulgte interessert med da Widar Salbuvik, Jannik Lindbæk og Silvija Seres delte sine erfaringer fra styrerommet i styreseminaret på Refsnes Gods tirsdag 21. april. MIN 21.4.2015 Widar Salbuvik – Skal jeg gå inn i dette styret MIN 21.4.2015 Widar Salbuvik – Styrearbeid i familieselskaper MIN 21.4.2015 Widar Salbuvik[…]

Christian Ringnes kommer 19.mai!

Moss Industri- og Næringsforening har invitert Christian Ringnes til å fortelle om byutvikling. Han vil by på egne erfaringer og dele sitt syn på hva Moss bør gjøre for å fremstår som en mer attraktiv by for næringsaktører og andre interessenter. Arrangementet finnes sted på Refsnes Gods 19.mai klokken 17:00.[…]