Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 2

Nyheter og blogg

Medlemsmøte den 29. sept Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen

Oppsummering av medlemsmøte den 29.09.i Moss Industri- og Næringsforening Tema:  Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen Program Kl 17.30 Hvordan har Kongsberg gruppen dekket sitt kompetansebehov gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsaktørene og arbeidslivet? v/ Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR Kongsberg Gruppen Kl 18.15 Hva sier NHO Kompetansebarometer om[…]

Kompensasjonsordning for bedrifter

I dag den 17. april 2020 fra kl 09.00 – 10:00 arrangerte BDO i samarbeid med Moss Industri og Næringsforening, Fredrikstad Næringsforening og Sarpsborg Næringsforening et digitalt møte på Facebook, om den nye kompensasjonsordningen som forventes å åpne i dag.  I dette møtet fikk man en innføring, og mulighet til[…]

Referat fra åpent nettmøte på Facebook den 30. mars 2020

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere! Vi har i dag, mandag den 30. mars 2020, gjennomført et åpent nettmøte på Facebook i forbindelse med koronatiltak for næringslivet. Vi har fått hjelp av et ekspertpanel til å besvare våre bedriftsmedlemmers mange utfordringer. Vårt ekspertpanel: Nina Solli, Regionsdirektør NHO Viken Oslo, Morten Evensen, Revisor/[…]

Invitasjon til nettmøte om koronatiltak for næringslivet

Det er tøffe tider for de fleste bedrifter nå. E24 kartlegger fortløpende hvilke norske bedrifter som må permittere sine ansatte, eller har varslet at de kan komme til å måtte gjøre det. Tall for Moss Kommune viser nå at hele 21 av 33 bedrifter som ha svart oppgir at de[…]

Medlemsmøte med generalforsamling 25. februar 2020

Det ble en interessant og lærerik ettermiddag og kveld for de mange fremmøtte på Hotell Refsnes Gods til årets generalforsamling og møte. Generalforsamlingen takket av styreformann Geir Hellum og styremedlemmer Laila Margrethe Torp og Erik Opperud, samt varamedlem Biørn Borge og nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Ny styreleder er nå[…]

Medlemsmøte med en presentasjon av 4 viktige medlemsbedrifter i vår region

Nok en gang gjentok vi suksessen med en presentasjon av våre lokale bedrifter. Deres respektive ledere gav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Vi hadde besøk av disse til årets siste medlemsmøte på Hotell Refsnes Gods Abacus IT AS, ved Sven Nilsen Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, ved[…]

Mener bedriftene har mye å lære om offentlige støtteordninger: – Østfold henger etter

Tekst/foto av Jon Gran Moss Avis, Publisert: 23. august 2019, kl. MYE MER Å HENTE: Banksjef for DNBs bedriftsmarked i Østfold, Even Jørgensen, mener bedriftslederne i Østfold ikke utnytter det offentlige virkemiddelapparatet godt nok, og peker på at fylket havner langt nede på statistikken. Ny statistikk viser at bedriftene i Østfold er blant[…]

Widar Salbuvik gir seg etter seks år

Foto/tekst: Paul Norberg, Moss Dagblad Widar Salbuvik har vært leder i Moss Industri- og Næringsforening siden 2013. Tirsdag 14. mai ledet han sitt siste møte i foreningen. Medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening ble overrasket da Widar Salbuvik avsluttet et foreningsmøte 14. mai med å fortelle at det var hans[…]

Medlemsmøte med 4 medlemsbedrifter den 26. mars 2019

Vi fikk nok en gang en presentasjon av noen av våre lokale medlemsbedrifter denne kvelden. Deres toppledere gav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Følgende bedrifter ble presentert: Green Carrier ved Magnus Raab Wagle Chartering ved André Borge Tiny Mesh ved Mariann Sundvor Ecit[…]