Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 2

Nyheter og blogg

Medlemsmøte med generalforsamling 25. februar 2020

Det ble en interessant og lærerik ettermiddag og kveld for de mange fremmøtte på Hotell Refsnes Gods til årets generalforsamling og møte. Generalforsamlingen takket av styreformann Geir Hellum og styremedlemmer Laila Margrethe Torp og Erik Opperud, samt varamedlem Biørn Borge og nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Ny styreleder er nå[…]

Medlemsmøte med en presentasjon av 4 viktige medlemsbedrifter i vår region

Nok en gang gjentok vi suksessen med en presentasjon av våre lokale bedrifter. Deres respektive ledere gav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Vi hadde besøk av disse til årets siste medlemsmøte på Hotell Refsnes Gods Abacus IT AS, ved Sven Nilsen Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, ved[…]

Mener bedriftene har mye å lære om offentlige støtteordninger: – Østfold henger etter

Tekst/foto av Jon Gran Moss Avis, Publisert: 23. august 2019, kl. MYE MER Å HENTE: Banksjef for DNBs bedriftsmarked i Østfold, Even Jørgensen, mener bedriftslederne i Østfold ikke utnytter det offentlige virkemiddelapparatet godt nok, og peker på at fylket havner langt nede på statistikken. Ny statistikk viser at bedriftene i Østfold er blant[…]

Widar Salbuvik gir seg etter seks år

Foto/tekst: Paul Norberg, Moss Dagblad Widar Salbuvik har vært leder i Moss Industri- og Næringsforening siden 2013. Tirsdag 14. mai ledet han sitt siste møte i foreningen. Medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening ble overrasket da Widar Salbuvik avsluttet et foreningsmøte 14. mai med å fortelle at det var hans[…]

Medlemsmøte med 4 medlemsbedrifter den 26. mars 2019

Vi fikk nok en gang en presentasjon av noen av våre lokale medlemsbedrifter denne kvelden. Deres toppledere gav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Følgende bedrifter ble presentert: Green Carrier ved Magnus Raab Wagle Chartering ved André Borge Tiny Mesh ved Mariann Sundvor Ecit[…]

Medlemsmøte med generalforsamling den 26. februar 2019

De fremmøtte på medlemsmøtet og generalforsamlingen fikk en lærerik og hyggelig kveld på Refsnes Gods med Nina Solli, den nye regiondirektøren for NHO Viken. Viken omfatter Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud og hun er talsperson for interessene til 8 000 medlemsbedrifter med 200 000 ansatte. I NHOs perspektivmelding konkluderes det[…]

Om å gå av med umiddelbar virkning

Nylig ble lederen for en av byens mest ekspansive IT-selskaper, View Software, takket av etter å ha ledet selskapet i ti år; først gjennom en svært krevende og turbulent periode og deretter mange år med god lønnsomhet og kraftig vekst. Selskapet har, takket være iherdig innsats og lokal risikovillig kapital,[…]

Netthandel og Moss sentrum

Det er ikke så mye i det ferske statsbudsjettet man kan henge seg opp i, kanskje med unntak av fjerningen av momsfritaket vi har hatt for kjøp fra utlandet opp til 350 kroner. Dette er en lettelse for mange norske virksomheter som har vært utsatt for dårligere konkurransevilkår enn utenlandske[…]

Eierstyring

Begrepet «eierstyring» dukker stadig oftere opp i både offentlig og privat sammenheng. Staten og private eiere har i mange år arbeidet med å utvikle gode prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, ofte benevnt som «Corporate Governance». For en kommune dreier det seg oftest om tjenesteproduksjon gjennom ulike etater eller gjennom[…]