Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 2

Nyheter og blogg

Har du en sommerjobb å tilby?

Til tross for at arbeidsmarkedet er stramt, er det likevel unge voksne som ikke arbeid. Det kan du bidra til å gjøre noe med nå! Vi vet alle hvor viktig det er å ha en jobb å gå til; å føle seg verdifull og verdsatt, og ikke minst å få[…]

Maria Moræus Hanssen: Vi har alle et ansvar for å bidra og være til nytte. Det er min drivkraft!

Elever fra Kirkeparken videregående skole i skjønn forening med næringslivsledere fra Moss og omegn var publikum og aktører dra toppleder, styregrossist og privatinvestor Maria Moræus Hanssen gjestet Moss Industri- og Næringsforening. Elevene Trym Bjørnstad, Andreas Enghaug og Albert Stensrød stilte omfattende, interessante og relevante spørsmål til Moræus Hanssen. Maria Moræus[…]

Hilde Fløgstad ny nestleder i Moss Industri- og Næringsforening

Styret i Moss Industri- og Næringsforening valgte enstemmig Hilde Fløgstad til nestleder i sitt møte 29. mars. Vedtektene sier at styret konstituerer seg selv ved å velge sin nestleder for ett år. Styret i Moss Industri- og Næringsforening er etter dette slik: Styreleder: Peter C. Mollatt. Nestleder: Hilde Fløgstad. Styremedlemmer:[…]

Peter C. Mollatt enstemmig gjenvalgt som styreleder i Moss Industri- og Næringsforening MIN

Moss Industri- og Næringsforening sin generalforsamling gjenvalgte enstemmig Peter C. Mollatt som styreleder. Styrets øvrige medlemmer ble også enstemmig valgt. Etter dette er styrets sammensetning slik: Styreleder: Peter C. Mollatt (gjenvalgt for 1 år). Styremedlemmer: Heidi Solstad Svensen (gjenstår 1 år, ikke på valg), Hilde Fløgstad (gjenvalgt for 2 år),[…]

Hvordan få «gratis» penger?

Sett av torsdag 7. april i tiden klokken 12.00 – 16.00 og meld deg på her: PÅMELDING Du er herved invitert til å lære alt du trenger å vite om hvordan du orienterer og manøvrerer deg i virkemiddelapparatet. I beste fall får du etter dette tilgang på «gratis» penger! Mange[…]

Energi og miljø på dagsordenen – Stein Lier-Hansen imponerte med innsikt og vidsyn

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, var foredragsholder på medlemsmøtet i februar. Lier-Hansen er kanskje den i Norge som kan mest om energi og miljø relatert til industri- og næringsliv. Hans tunge, kunnskapsbaserte foredrag imponerte alle fremmøtte. Lier-Hansen tok en full gjennomgang av dagens energisituasjon og hvordan det vil kunne[…]

Ja til IB-linje i Sarpsborg

Moss Industri- og Næringsforening MIN støtter opprettelse av en IB-linje på videregående skole i Sarpsborg. Det kommer frem i en uttalelse som i sin helhet kan leses her:

Sentrale politikere på medlemsbesøk

Rockwool i Moss får i dag, fredag 11. mars, besøk av stortingspolitikere. Fabrikkdirektør Erik Ølstad, som også er styremedlem i Moss Industri- og Næringsforening MIN, tar dem i mot kl. 13 for å fortelle om bedriftens virksomhet. De som besøker Rockwool i Moss er: Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) Stortingsrepresentant Olve[…]