Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 20

Nyheter og blogg

Vellykket møte om oppstart og finansiering av kompetansebedrifter

Tirsdag 24. mars arrangerte MIN et møte om innovasjon, entreprenørskap og tidlig-fase finansiering. Det store antallet fremmøtte vist at dette var tydeligvis et tema som medlemmene er opptatt av. Innlederne på møtet var adm. dir i Kjeller Innovasjon, Mariann Ødegård og leder av Televenture Management, Rune Rinnan. Ødegård snakket om[…]

Marius Gonsholt Hov om dagens rentebeslutning i Norges Bank

Moss Industri- og Næringsforening har flere ganger hatt seniorøkonom Marius Gonsholt Hov som innleder om konjunkturer, renteutvikling og markedsutsikter. I dag unnlot Norges Bank å sette ned styringsrenten til markedets store overraskelse. I et oppslag i NA 24 karakteriserer seniorøkonomen fra Handelsbanken beslutningen som «En gedigen feil». Les artikkelen her

Store, nye bestillinger av Tinymesh™ til India

Tiny Mesh AS i Moss har de siste dagene mottatt to betydelige ordre på trådløs kommunikasjonsteknologi fra indiske produsenter av automatiske strømmålere. Den første ordren på 100 000 Tinymesh™ lisenser er mottatt fra en etablert kunde som allerede har installert mere enn 300 000 automatiske målere med Tinymesh™ kommunikasjon. Den[…]

Wood Group tildelt stor engineeringkontrakt

Wood Group etablerte seg for to år siden med et engineering-kontor i Møllebyen i Moss. Kontoret er en del av virksomheten som Agility Group solgte til britiske Wood Group. I Norge drives hovedkontoret i Sandefjord og avdelingene i bl.a. Moss under navnet Wood Group Mustang Norge AS. Wood Group har[…]

MIN presenterer medlem Witelcom

Witelcom sine trådøse bredbåndsløsninger sørger for at innbyggerne på landsbygden i Thailand får høykapasitets bredbånd og at Justisdepartmentet i Brasil kunne sette igang sitt landsomfattende prosjekt av kameraovervåkning til bekjempelse av kriminalitet og narkotikatrafikk. Software til radione og management software er utviklet av Witelcom sine egne ingeniører på lokalene våre[…]

Er tiden inne for å tenke Såkornfond i regionen?

Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv og samfunnsliv i videste forstand. Mange av de tradisjonsrike industribedrifter ble etablert for mer enn 100 år siden og har overlevd takket være stadige fornyelser og tilpasninger til markedsmessige og teknologiske endringer. Gjennom de siste 20 – 30[…]

Telenor Eiendom – Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Telenor Eiendom ønsker å komme med en høringsuttalelse da det bro-alternativ som er beskrevet mellom Moss og Horten vil kunne påvirke den eiendom og den virksomhet vi har på Jeløya. Jeløy Radio ble besluttet etablert som kortbølgesender i 1928 og kom i virksomhet fra 1930.[…]

KVU for kryssing av Oslofjorden – høringssvar fra Moss Industri- og Næringsforening

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) organiserer 120 store og små bedrifter i Mosseregionen. Foreningens formål er å være talerør for næringslivets interesser. Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og befolkning. Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Dette stiller skjerpede krav til nyetableringer, flytting av bedrifter til[…]

Solide eiere inn i Quality Group AS

Investeringsselskapet Eagle AS har kjøpt 34% av aksjene i mossebedriften Quality Group AS. Selskapet har utviklet seg fra å levere tekniske konsulenttjenester til å utvikle og levere egne produkter knyttet til olje- og gassektoren. Oppkjøpet vil gi Quality Group AS tilgang på ny kompetanse og på sikt sikre nye kompetansearbeidsplasser[…]

Promens lander lukrative kontrakter

Mossebedriften Promens investerer 10 millioner kroner i ny produksjonslinje som følge av nye kontrakter, bl.a. med Tine. Promens produserer plastemballasje, og har gjennom flere år investert store deler av overskuddet i teknologi for å være konkurransedyktige. Les artikkelen i Moss Avis her