Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 21

Nyheter og blogg

MIN presenterer medlem Witelcom

Witelcom sine trådøse bredbåndsløsninger sørger for at innbyggerne på landsbygden i Thailand får høykapasitets bredbånd og at Justisdepartmentet i Brasil kunne sette igang sitt landsomfattende prosjekt av kameraovervåkning til bekjempelse av kriminalitet og narkotikatrafikk. Software til radione og management software er utviklet av Witelcom sine egne ingeniører på lokalene våre[…]

Er tiden inne for å tenke Såkornfond i regionen?

Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv og samfunnsliv i videste forstand. Mange av de tradisjonsrike industribedrifter ble etablert for mer enn 100 år siden og har overlevd takket være stadige fornyelser og tilpasninger til markedsmessige og teknologiske endringer. Gjennom de siste 20 – 30[…]

Telenor Eiendom – Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Telenor Eiendom ønsker å komme med en høringsuttalelse da det bro-alternativ som er beskrevet mellom Moss og Horten vil kunne påvirke den eiendom og den virksomhet vi har på Jeløya. Jeløy Radio ble besluttet etablert som kortbølgesender i 1928 og kom i virksomhet fra 1930.[…]

KVU for kryssing av Oslofjorden – høringssvar fra Moss Industri- og Næringsforening

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) organiserer 120 store og små bedrifter i Mosseregionen. Foreningens formål er å være talerør for næringslivets interesser. Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og befolkning. Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Dette stiller skjerpede krav til nyetableringer, flytting av bedrifter til[…]

Solide eiere inn i Quality Group AS

Investeringsselskapet Eagle AS har kjøpt 34% av aksjene i mossebedriften Quality Group AS. Selskapet har utviklet seg fra å levere tekniske konsulenttjenester til å utvikle og levere egne produkter knyttet til olje- og gassektoren. Oppkjøpet vil gi Quality Group AS tilgang på ny kompetanse og på sikt sikre nye kompetansearbeidsplasser[…]

Promens lander lukrative kontrakter

Mossebedriften Promens investerer 10 millioner kroner i ny produksjonslinje som følge av nye kontrakter, bl.a. med Tine. Promens produserer plastemballasje, og har gjennom flere år investert store deler av overskuddet i teknologi for å være konkurransedyktige. Les artikkelen i Moss Avis her

Gullår for Hansen Protection

Mossebedriften Hansen Protection melder om rekordstor omsetning på 380 millioner kroner i 2014. Hansen Protection designer og produserer redningsdrakter til bruk under ektreme forhold, og den økte omsetningen skyldes bl.a. økt eksport og at selskapet har stor fokus på innovasjon. Moss Industri- og Næringsforening gratulerer! Les artikkelen i Moss Avis[…]

Generalforsamling i Moss Industri- og Næringsforening

Årets generalforsamling ble avholdt på Refsnes Gods tirsdag 24. februar. Hele 56 av foreningens ca. 120 medlemmer hadde funnet veien til møtet. Regnskap, budsjett, og handlingsplan ble vedtatt uten innvendinger. To nye styremedlemmer ble utnevnt, Kari Bunes (Norsk Emballasjeforening) og Erik Opperud (Aker Solutions), mens styremedlemmene Kjersti Larsen og Øyvind[…]

Velkommen til nye hjemmesider for MIN

Du har nå klikket deg inn på de nye hjemmesidene for Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Her vil du finne informasjon om foreningen, hva vi arbeider for, oversikt over våre medlemmer, nytt fra medlemsbedriftene og synspunkter på aktuelle saker. Næringslivet er krumtappen i samfunnet ved at det skaper arbeidsplasser og[…]