Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 26

Nyheter og blogg

Solide eiere inn i Quality Group AS

Investeringsselskapet Eagle AS har kjøpt 34% av aksjene i mossebedriften Quality Group AS. Selskapet har utviklet seg fra å levere tekniske konsulenttjenester til å utvikle og levere egne produkter knyttet til olje- og gassektoren. Oppkjøpet vil gi Quality Group AS tilgang på ny kompetanse og på sikt sikre nye kompetansearbeidsplasser[…]

Promens lander lukrative kontrakter

Mossebedriften Promens investerer 10 millioner kroner i ny produksjonslinje som følge av nye kontrakter, bl.a. med Tine. Promens produserer plastemballasje, og har gjennom flere år investert store deler av overskuddet i teknologi for å være konkurransedyktige. Les artikkelen i Moss Avis her

Gullår for Hansen Protection

Mossebedriften Hansen Protection melder om rekordstor omsetning på 380 millioner kroner i 2014. Hansen Protection designer og produserer redningsdrakter til bruk under ektreme forhold, og den økte omsetningen skyldes bl.a. økt eksport og at selskapet har stor fokus på innovasjon. Moss Industri- og Næringsforening gratulerer! Les artikkelen i Moss Avis[…]

Generalforsamling i Moss Industri- og Næringsforening

Årets generalforsamling ble avholdt på Refsnes Gods tirsdag 24. februar. Hele 56 av foreningens ca. 120 medlemmer hadde funnet veien til møtet. Regnskap, budsjett, og handlingsplan ble vedtatt uten innvendinger. To nye styremedlemmer ble utnevnt, Kari Bunes (Norsk Emballasjeforening) og Erik Opperud (Aker Solutions), mens styremedlemmene Kjersti Larsen og Øyvind[…]

Velkommen til nye hjemmesider for MIN

Du har nå klikket deg inn på de nye hjemmesidene for Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Her vil du finne informasjon om foreningen, hva vi arbeider for, oversikt over våre medlemmer, nytt fra medlemsbedriftene og synspunkter på aktuelle saker. Næringslivet er krumtappen i samfunnet ved at det skaper arbeidsplasser og[…]