Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 26

Nyheter og blogg

Velkommen til nye hjemmesider for MIN

Du har nå klikket deg inn på de nye hjemmesidene for Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Her vil du finne informasjon om foreningen, hva vi arbeider for, oversikt over våre medlemmer, nytt fra medlemsbedriftene og synspunkter på aktuelle saker. Næringslivet er krumtappen i samfunnet ved at det skaper arbeidsplasser og[…]