Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 3

Nyheter og blogg

Meg som leder!

Moss Industri- og Næringsforening ønsker velkommen til møte med forsvarssjef Eirik Kristoffersen torsdag 28. april kl. 17.30 – 19.30. Tema: Meg som leder. Sted: Hotel Refsnes Gods, Jeløy – Moss. Det er åpent for påmelding nå. Send epost til ebw@mossindustriforening.no og betal inn kr. 100 per deltager til kontonummer 6118.05.21606.[…]

Etablerertjenesten i Mosseregionen inviterer til gratis grunnkurs for gründere

For deg som vil starte noe eget arrangerer Mosseregionens Næringsutvikling grunnkurs i bedriftsetablering. I kurset får du en innføring i de viktigste temaene om oppstartprosessen og en introduksjon i hvordan du som gründer skal sette opp et verdiforslag, utvikle forretningsmodell og hvordan du kan teste din idé i markedet. 24. februar 2022kl.[…]

Den aktuelle situasjonen

Moss Industri- og Næringsforening har sitt faste møtested på Hotell Refses Gods. Vårsemesterets første møte er mandag 28. februar med både middag, medlemsmøte om energi og miljø og dessuten årsmøte/generalforsamling. Vi vil forsikre medlemmene om at dersom vi avholder fysiske arrangement, skal du som medlem oppleve det trygt. Vi følger[…]

Tekna avdeling Moss 85 år!

Tekna avdeling Moss har fylt 85 år! Nå foreligger et hefte om Teknas lokale historie. Industrimannen Ivar Ernø, tidligere medlem av Moss Industri- og Næringsforening, har elskverdig gitt 50 hefter til MIN. Ernø er den som har skrevet en kort historie om industrien i Moss. Heftet har også hilsninger fra[…]

Vårens aktiviteter – start mandag 28.02.22!

Moss Industri- og Næringsforening MIN har vårens første møte mandag 28. februar 2022. Her er hele dagens innhold: Kl. 16.00: Ankomst Hotell Refsnes Gods. Mingling og nettverksbygging. Kl. 16.30: Medlemsmiddag Restaurant Munch. Kl. 17.30: Medlemsmøte. Tema: Energi og miljø. Foredragsholder: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri – NHOs største landsforening.[…]

Det aller viktigste verktøyet

Av: Styreleder Peter C. Mollatt og daglig leder Ellen B. Wickstrand, Moss Industri- og Næringsforening Moss har en utmerket plan for hvordan kommunen vi bor i skal bli stor og sterk. Og med bedrifter som har trygge, solide arbeidsplasser – og virksomheter som er lønnsomme og tjener penger. Politikerne er[…]

Medlemsmøtet om gründerskap: 16 elever fra Greåker vgs, sciencelinjen, kommer!

Årets siste medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening MIN samler nesten 70 deltagere til tema gründerskap. Blant de påmeldte er 16 elever fra Greåker videregående skole! Greåker videregående skole har en studieretning, science, som er en såkalt fylkeslinje. Den er den eneste i Viken, og den første og eneste i[…]

Nominering og utdeling av heder og ære!

Juryen, i regi av Mosseregionens Næringsutvikling AS, ønsker forslag til kandidater til næringslivsprisen og gründerprisen i Mosseregionen. Frist: 15. november! Forslagene med kort begrunnelse sendes til: yt@mnu-as.no innen 15. november 2021. Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen. Gründerprisen[…]