Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 3

Nyheter og blogg

Når nok er nok

Bygging av den nye jernbanen gjennom Moss sentrum er godt i gang. Forberedende arbeider har pågått i lang tid og vi ser allerede fysiske spor av prosjektet. Det er vel ingen i dag, som på fullt alvor, tror på en ny trasé, enten man har vært tilhenger eller motstander av[…]

Moss havn og fremtidig styring

Med ny kommune får vi også en ny og viktig debatt om organisering av de mange kommunale aktiviteter og tjenester som skal leveres. Det meste er forholdsvis åpenbare prosesser hvor utnyttelse av stordriftsfordeler og samlet kompetanse vil være den positive drivkraft. For Moss havn er det ingen slike aspekter. Havnen[…]

AniCura Dyrehospiltal – en god gründerhistorie

Gjennom 32 år har Ruth Anne Aas og Halldor Matre Skålnes gjort en lang og imponerende reise fra Jeløy Dyreklinikk på Nordre Jeløy til et stort og moderne dyrehospital på Høyda. Det har vært mange år med lange dager og mye arbeid. Ved siden av langsiktighet og hardt arbeid har[…]

En klok beslutning om bro over fjorden

Det er glede og stor lettelse å spore etter at Staten har vedtatt å skrinlegge utredningen av en broforbindelse over Oslofjorden. En trasé over Mossesundet og Søndre Jeløy ville forringet og langt på vei ødelagt noen av de vakreste og mest benyttede naturområdene i byen vår. Den bredt forankrede aksjon[…]

Fremtidens industri i Moss

Et stort internasjonalt oppkjøpsfond har overtatt den tradisjonsrike klesprodusenten Dahle of Norway, kjent for strikket motetøy i den høyere prisklasse. Slike oppkjøpsfond, eller Private Equity forvaltere, har som arbeidsmetode å kjøpe opp bedrifter og gjennomføre endringer for å bedre lønnsomheten. Etter reorganiseringer, sterk satsning på salg og tøffe kostnadskutt blir[…]

Trekantmodellen – en effektiv innovasjonsmodell for forsvarssektoren

De fremmøtte fikk et supert og et meget interessant foredrag med Hanne Bjørk, Forskningsdirektør Forsvarets forskningsinstitutt på Refsnes Gods i går kveld. I januar 2018 fikk hun ansvaret for å bygge opp en egen forskningsavdeling for Innovasjon og industriutvikling ved FFI. Oppdraget er å øke innovasjonsevnen i forsvarssektoren og ved[…]

Statsbudsjettet og Moss

Så er det tid igjen for budsjettforhandlinger på Stortinget. Om vi ser bort fra ulike maktpolitiske ambisjoner som kan gi noen endringer, er det all grunn til å tro at vi i 2019 vil leve med et budsjett som i all hovedsak ligner det som nå er foreslått. Realiteten er[…]

Mangfoldet av næringsforeninger

Mosseregionen har et rikholdig utvalg av foreninger og selskaper som på ulikt vis ivaretar en eller flere næringers interesser. Vi har, foruten Moss Industri- og Næringsforening og Mosseregionens Næringsutvikling AS, både håndverkerforening, gårdeierforening, handelsstands­forening og et sentrumsselskap. Etter havariet i Visit Moss forholder reiselivsnæringen seg til selskapene i Østfold og[…]

Gratulasjoner til Wärtsilä og litt historie

Det er med glede vi registrerer de store ordrene som Wärtsilä har sikret seg. Med dette er en av byens viktige og på mange måter svært imponerende virksomheter fullt beskjeftiget i lang tid. Dette er en fremragende prestasjon i et krevende internasjonalt marked. De av våre medlemmer som har savnet[…]

Jernbanen og muligheter for lokale bedrifter

Etter en årelang tautrekking om trasevalg og stasjonsplassering er arbeidene med den nye jernbanen nå i gang i Moss. Det er grunn til å glede seg til det hele står ferdig, men det er også grunn til å bekymre seg for anleggsperioden. Et av aspektene ved jernbaneprosjektet som i liten[…]