Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 3

Nyheter og blogg

Kommunalisering av omsorgstjenestene

Med ordførerskiftet i Moss fikk vi full stopp i utviklingen av private omsorgstjenester. Den forsiktige privatisering av deler av det kommunale tjenestetilbud som var påbegynt, er blitt reversert. Bak dette ligger en tydelig uttalt intensjon, forankret i et politisk program og en ideologi som på sitt enkleste uttrykkes som «nei[…]

Innovativ Mosse-bedrift på Svalbard

For oss som abonnerer på Svalbardposten dukker det av og til opp nyheter om vårt lokale næringsliv som vi snarere kunne vente å finne i våre lokale medier. På Svalbard får miljøhensyn stadig større betydning. Til manges overraskelse er solcellepaneler noe av det som testes ut. Med lav sol monteres[…]

Et viktig 100-års minne

I år er det 100 år siden familien Heilmann overtok som eiere i Moss Aktiebryggeri. Det startet med Alfred Rossing Heilmann. Han ble født i Trondheim i 1877 og kom til Moss med bryggeriutdannelse fra Tyskland og flere års erfaring som bryggerimester ved Toten Bryggeri. Fra 1918 gjennomførte han store[…]

Hva mener vi om næringslivet?

Over en årrekke er kunnskapen om næringslivet og dets betydning for samfunnet blitt svekket. Det kan skyldes at mange politikere og journalister i lange perioder har følt at den offentlige oljerikdom har vært så stor at det nærmest er utviklet en forakt for næringslivets verdiskapning. De seneste års svingninger i[…]

Mollatts vei

Det er snart klart for ny bruk av det gamle fabrikkområdet etter M. Peterson & Søn. Nye funksjoner og virksomheter, men først og fremst nye boliger vokser opp av en tradisjonsrik industritomt. Et bredt engasjement, navnekomité og en politisk beslutning skal skrive historien for dette stedet gjennom navn på gater[…]

Kompetansearbeidsplasser og ledighet

Når fremtidens Moss skal utvikles havner arbeidsmarkedet høyt oppe på ønskelisten, i det minste for de som kan og vil arbeide. Det pågår nå en rekke gode prosesser, ikke minst i de politiske partier, for å få frem gode ideer og planer for den nye Moss kommune. Et uttrykk som[…]

Skatteinntekter og havn

Tilhengere av en fortsatt havnedrift i Moss trekker ofte frem at havnen er viktig for kommunens skatteinntekter fra de arbeidsplasser som havnen skaper i de bedrifter og som har nytte av en effektiv regional havn. Dette faller enkelte havnemotstandere tungt for brystet. En av anførerne i kampen mot Moss havn[…]

Sommerhilsen 2018

TIL ALLE MEDLEMMER I MOSS INDUSTRI- OG NÆRINGSFORENING Moss, 20. juni 2018 Vi har så langt hatt mer sommervær i mai og begynnelsen av juni enn vi hadde i hele 2017. Det er det all grunn til å bare nyte, ikke minst når solen også synes å skinne på det[…]

Egenkapital til lokale bedrifter

Det er et tilbakevendende tema i lokalt næringsliv at det er tungt å finansiere oppstart av nye virksomheter eller vekst i eksisterende. Dette har vært tema for et stort antall konferanser og mange kilometer med avisoppslag. Også i denne spalten har disse utfordringene vært en gjenganger. Det hjelper nemlig ikke[…]

Moss Havns økonomi

Det er tidvis stort engasjement og mange meninger om de økonomiske resultater og utsikter for Moss havn. Synspunktene som fremkommer vitner ikke alltid om omsorg for bedriften, selskapet og arbeidsplassen Moss havn. Det skinner oftest gjennom et ønske om å bli kvitt en havn som kan forstyrre utsikten over solnedgangen.[…]