Nyheter | Moss Industri- og Næringsforening | | Page 4

Nyheter og blogg

En klok beslutning om bro over fjorden

Det er glede og stor lettelse å spore etter at Staten har vedtatt å skrinlegge utredningen av en broforbindelse over Oslofjorden. En trasé over Mossesundet og Søndre Jeløy ville forringet og langt på vei ødelagt noen av de vakreste og mest benyttede naturområdene i byen vår. Den bredt forankrede aksjon[…]

Fremtidens industri i Moss

Et stort internasjonalt oppkjøpsfond har overtatt den tradisjonsrike klesprodusenten Dahle of Norway, kjent for strikket motetøy i den høyere prisklasse. Slike oppkjøpsfond, eller Private Equity forvaltere, har som arbeidsmetode å kjøpe opp bedrifter og gjennomføre endringer for å bedre lønnsomheten. Etter reorganiseringer, sterk satsning på salg og tøffe kostnadskutt blir[…]

Trekantmodellen – en effektiv innovasjonsmodell for forsvarssektoren

De fremmøtte fikk et supert og et meget interessant foredrag med Hanne Bjørk, Forskningsdirektør Forsvarets forskningsinstitutt på Refsnes Gods i går kveld. I januar 2018 fikk hun ansvaret for å bygge opp en egen forskningsavdeling for Innovasjon og industriutvikling ved FFI. Oppdraget er å øke innovasjonsevnen i forsvarssektoren og ved[…]

Statsbudsjettet og Moss

Så er det tid igjen for budsjettforhandlinger på Stortinget. Om vi ser bort fra ulike maktpolitiske ambisjoner som kan gi noen endringer, er det all grunn til å tro at vi i 2019 vil leve med et budsjett som i all hovedsak ligner det som nå er foreslått. Realiteten er[…]

Mangfoldet av næringsforeninger

Mosseregionen har et rikholdig utvalg av foreninger og selskaper som på ulikt vis ivaretar en eller flere næringers interesser. Vi har, foruten Moss Industri- og Næringsforening og Mosseregionens Næringsutvikling AS, både håndverkerforening, gårdeierforening, handelsstands­forening og et sentrumsselskap. Etter havariet i Visit Moss forholder reiselivsnæringen seg til selskapene i Østfold og[…]

Gratulasjoner til Wärtsilä og litt historie

Det er med glede vi registrerer de store ordrene som Wärtsilä har sikret seg. Med dette er en av byens viktige og på mange måter svært imponerende virksomheter fullt beskjeftiget i lang tid. Dette er en fremragende prestasjon i et krevende internasjonalt marked. De av våre medlemmer som har savnet[…]

Jernbanen og muligheter for lokale bedrifter

Etter en årelang tautrekking om trasevalg og stasjonsplassering er arbeidene med den nye jernbanen nå i gang i Moss. Det er grunn til å glede seg til det hele står ferdig, men det er også grunn til å bekymre seg for anleggsperioden. Et av aspektene ved jernbaneprosjektet som i liten[…]

Status for norsk økonomi

Tirsdag i forrige uke ble det fremlagt en rekke viktige tall for norsk økonomi. Derfor avholdt Moss Industri- og Næringsforening et av sine faste medlemsmøter hvor Handelsbankens anerkjente seniorøkonom Marius Gonsholt Hov dele sine analyser med et ytterst lydhørt publikum. Vi kommer ikke unna det faktum at hendelsene i verden[…]

Kommunalisering av omsorgstjenestene

Med ordførerskiftet i Moss fikk vi full stopp i utviklingen av private omsorgstjenester. Den forsiktige privatisering av deler av det kommunale tjenestetilbud som var påbegynt, er blitt reversert. Bak dette ligger en tydelig uttalt intensjon, forankret i et politisk program og en ideologi som på sitt enkleste uttrykkes som «nei[…]

Innovativ Mosse-bedrift på Svalbard

For oss som abonnerer på Svalbardposten dukker det av og til opp nyheter om vårt lokale næringsliv som vi snarere kunne vente å finne i våre lokale medier. På Svalbard får miljøhensyn stadig større betydning. Til manges overraskelse er solcellepaneler noe av det som testes ut. Med lav sol monteres[…]