Bli medlem

Bli medlem

Hvem kan bli medlem?
Virksomheter og personer som er opptatt av å ivareta og styrke industrien og næringslivet i Mosseregionen er spesielt velkomne som medlemmer i MIN. Våre eksisterende medlemmer er både bedrifter og offentlige virksomheter. Dessuten har foreningen mange personlige medlemmer. MIN skal være et tydelig talerør for næringslivet i Mosseregionen. Jo flere medlemmer vi har bak oss, desto sterkere blir stemmen og desto større gjennomslagskraft får vi.

Hva koster medlemskap?
Medlemskontingenten fastsettes og justeres av generalforsamlingen, og er basert på bedriftens antall ansatte.

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår og er for 2020:

< 20 ansatte: 3.300 kr

20-50 ansatte: 6.600 kr

> 50 ansatte: 9.900 kr

I tillegg tilbyr MIN personlig medlemskap som passer for eksempel for enkeltmannsforetak, pensjonister eller andre personer som ønsker å støtte opp om initiativet. Et personlig medlemskap koster 825 kr per år.

Vedtekter for Moss Industri- og Næringsforening (revidert 24 2 2015)