Historie

Gunnar Lausen, Leder av Moss Industri og Næringsforening 1993-2013 (Foto: Jon Gran, Moss Avis)
Gunnar Lausen,
Leder av Moss Industri og Næringsforening 1993-2013 (Foto: Jon Gran, Moss Avis)

Opprinnelsen til Moss Industri- og næringsforening (MIN) strekker seg langt tilbake i Norgeshistorien.

Utgangspunktet for industri startet allerede i 1704 da Moss Jærnværk ble etablert ved Mossefossen sammen med en rekke sagbruk. Den gang som i dag var det vannveiene som ga både kraft/energi og fungerte som samferdselsårer.

Perioden fra 1700 og videre til 1980 var en fremgangstid for et mangfold av industrivirksomheter og deres underleverandører. Mosseregionen kan derfor med rette karakteriseres som Norges industrivugge. Det var ingen tilfeldighet av Moss fikk bystatus allerede i 1720.

Nærheten til Christiania var viktig samtidig som tilgang til havet ga gode muligheter som handel utenfor Norges grenser.

Vareproduksjon, handel og håndverk blomstret i Moss gjennom hele 1800 tallet. Omfanget av virksomheter medførte etableringen av Moss Handelsstands Forening i 1887 og Moss Håndverkerforening i 1849. Under Moss Handelsstands Forening utkrystalliserte det seg hurtig en egen industrigruppe som senere, den 19. april 1947, ble til en selvstendig forening, Moss Industriforening.

Faksimile fra Moss Dagblad 28.02.1969.
Den gang det kom røyk fra fabrikkpiper over hele Moss, og avisen kostet 50 øre. Faksimile fra Moss Dagblad 28.02.1969.

Etter siste verdenskrig var industrien blitt så stor i omfang og mangfold både som arbeidsgiver og som samfunnsaktør i Mosseregionen at det var nødvendig med en egen forening som kunne tale medlemmenes interesse og videreutvikle samfunnet i Moss og omegn. Moss Industriforening ble viktig for politikerne med tanke på byutvikling, infrastruktur samt en rekke samfunnsmessige nødvendigheter i en moderne by.

Industrimangfoldet i Moss var betydelig og uten sidestykke i Norge. Spesielt må nevnes de mange ulike emballasjebedrifter. Intet annet sted i Nordeuropa var så mange emballasjebedrifter samlet på ett sted som i Moss. Her ble produsert emballasje i glass, metall, plast, papp, papir og komposittmaterialer.

Det er også viktig å fremheve varemerket Helly-Hansen. Bedriften ble etablert i 1877, og Helly-Hansen er blitt et av de mest verdenskjente navn fra industri Norge gjennom tidene.

Stikkordsmessig kan nevnes de mest aktuelle sakene som daværende Moss Industriforening var pådriver for:

 1. Mosseindustrien hentet inn familier fra Nordland og Trøndelag i perioden 1950-1965.
 2. Samferdselspådriver fra 1960 med fokus på veistandarder og krav om sivil luftfart fra Rygge Hovedflystasjon i 1972.
 3. Veitunnelen, Mosseporten, fra Moss sentrum til E6 i 1963.
 4. Etableringen av industrihotellet Refsnes Gods 1969.
 5. Opprettelse av Industriens Boligselskap på grunn av stor boligmangel 1970. Flere industribedrifter bygget egne bolighus til ansatte.
 6. Krav om kommunesammenslåing. Behovet for en regionplan med forutsigbarhet var viktig for industriutviklingen og tilhørende etableringer i 1972.
 7. Bygging av flerbruks idrettshall, Mossehallen, i 1976.
 8. Det første medieklippet om Moss Industriforening er fortsatt bevart i MINs arkiver. Faksimile: Moss Avis, 28. mars 1947.
  Det første medieklippet om Moss Industriforening er fortsatt bevart i MINs arkiver. Faksimile: Moss Avis, 28. mars 1947.

  Flytting av Moss Sykehus fra sentrum til nybygging av moderne sykehus på Peer Gynt vei. Det var fakkeltog og stor oppslutning om initiativet i 1978.

 9. Etablering av og administrering av INKO-tjenesten i Østfold som var Statens bidrag til nye bedriftsetablerere og grundere. Tjenesten varte for Moss Industriforenings del fra 1980 til 1988.
 10. Foreningen arrangerte lærlingeskole blant bedriftene med tanke på yrkesfagene og rekrutteringen til bedriftene i Mosseregionen. Denne virksomheten ble ledet av Magnus Brostrup Landstad fra slutten av 1970-årene til midten på 1980-tallet. Landstad var teknisk direktør ved Helly- Hansen AS.
 11. Etter industrinedgangen fra 1980 tallet ble det etter bredt engasjement i næringslivet etablert et eget næringsutviklingsselskap, MORU. Selskapet virket fra 1992 til 1996. Konseptet var nok ikke tilstrekkelig utviklet og spente over for mange etableringsområder.
 12. Behovet for samsnakking blant industriansatte medførte etableringen av Moss Teknologiring i 1990. Her møttes industriansatte med tanke på nettverksbygging og utvidet lokalt samarbeid.
 13. Moss kommune besluttet å opprette et bredt sammensatt næringsforum i 1997/1998 for å sikre god kontakt mellom politikere og næringslivet i bredt. Moss Industriforening deltok aktivt på ledernivå og som medspiller.
 14. Moss Industriforening initierte et liknende næringsforum i nabokommunen Rygge i 2000.
 15. Mye personressurser ble benyttet fra foreningen i lobbyarbeidet for både dobbeltsporet jernbane gjennom Moss (1993 til 2008), bygging av firefeltsmotorvei E6 som ble ferdig 2007 til Svinesund. Samt stor pådrift for etableringen av Moss lufthavn Rygge (1997 til 2009).
 16. Moss Industriforening til nytt initiativ for etablering av et næringsutviklingsselskap i Mosseregionen. Dette selskapet ble startet i 2006 og ble operativt fra 2007. Selskapet driver i dag under navnet MNU A/S.
 17. Med tanke på å tilpasse seg den nye næringsstruktur i regionen skiftet Moss Industriforening navn til Moss Industri og Næringsforening i 2012.

Moss, 5. januar 2015

Gunnar Lausen

Leder av Moss Industri og Næringsforening 1993-2013