Hva kan MIN gjøre for deg?

MIN er en forening med tyngde, legitimitet, troverdighet og kompetanse. For medlemmene utgjør MIN:

  • En viktig myndighetskontakt med næringspolitisk innflytelse og påvirkning
  • En ressurs og pådriver i viktige saker som angår næringslivet i Mosseregionen (Moss, Råde og Våler)
  • Et solid nettverk på tvers av bransjer

  Som medlem får du dessuten:

  • Bistand og støtte i næringsspørsmål
  • Profilering av virksomheten din og viktige nyheter på vår hjemmeside
  • Gode betingelser på produkter og tjenester fra andre MIN medlemmer
  • Tilgang på vårt globale nettverk
  • Orientering om relevante næringspolitiske saker i regionen
  • Mulighet til å møte nye kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.
  • Gratis deltakelse på medlemsmøter med dagsaktuelle og interessante temaer og foredragsholdere (Ikke-medlemmer må betale 250 kroner per møte for deltakelse).

Eksempler på tidligere foredragsholdere; Alf Bjørseth (gründeren av REC), Civita leder Kristin Clemet, Siva direktør Ola Borten Moe, Statssekretær Jon Gunnar Pedersen, samt analytikere Handelsbanken og DNB.

Ola Borten Moe hilser på deltakere ved et av MINs temamøter.
Hyggelige og interessante temamøter med foredrag, diskusjoner og middag samler bedriftsledere, lokalpolitikere og andre som er opptatt av næringslivets utfordringer og muligheter.