Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Adresse

Moss Industri- og Næringsforening

Elisabeth von Hübschs gate 6

Bygg: M:6,

1534 Moss

Epost: post@mossindustriforening.no

Nina Heidenstrøm
Sekretær
Tlf: 480 58 820

Peter Mollatt
Daglig leder og styreleder
Tlf: 930 09 196