Kontaktinformasjon

Moss Industri- og Næringsforening MIN
c/o BDT Viken Regnskap AS
Welhavensgate 2 B
1530 Moss
Epost: post@mossindustriforening.no

Inngående faktura: EHF, alternativt dersom det er aktivert i regnskapssystemet:   985223998@autoinvoice.com

Ellen B. Wickstrand
Daglig leder
Tlf.: 911 00 702 – 415 77 410
Epost: ebw@mossindustriforening.no

Karsten F. Hansen
Styreleder
Tlf.: 482 22 554