Forsvarssjefen kommer torsdag 20. april – har du meldt deg på?

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen gjester Moss Industri- og Næringsforening MIN torsdag 20. april kl. 17.30 – 19.30. Sted: Hotel Refsnes Gods, møtesal Vanity Fair. Forsvarssjefen skal snakke om “Meg som leder”! Det vil bli rikelig […]

Et inkluderende arbeidsliv

Marsmåneds medlemsmøte har tema “Inkluderende arbeidsliv”. To fremtredende medlemsbedrifter vil fortelle om hvordan de arbeider for å inkludere arbeidstagere. Personalpartner AS og KIAS Gruppen AS arbeider begge proaktivt for at arbeidslivet skal ha plass til […]

Generalforsamling tirsdag 28. mars 2023

I dag avholder Moss Industri- og Næringsforening MIN generalforsamling. Den finner sted kl. 19.00 på Hotel Refsnes Gods. Det er ikke innkommet forslag til saker utover de ordinære som behandles iht. vedtektene. Valgkomiteen innstiller på […]

Nytt, aktivt medlemsår – velkommen!

Moss Industri- og Næringsforening starter medlemsåret i februar, mer presist tirsdag 28. februar. Vi inviterer til mingling, medlemsmiddag og -møte kl. 16.00 – 19.30. Tema: Sikkerhet – den aktuelle situasjonen! Vi lover et interessant og […]