Generalforsamling 2023

Dokumenter til MINs årsmøte/generalforsamling 2023 er sendt ut til alle medlemmer i dag, 4. mars. Samtlige medlemmer har, uavhengig av størrelse, en – 1 – stemme på generalforsamlingen gitt at kontingent 2024 er betalt. Har […]

Medlemsmøter våren 2024. Her er foredragsholdere, tema og datoer!

Moss Industri- og Næringsforening MIN har følgende medlemsmøteserie våren 2024: Alle medlemmer mottar invitasjon senest to uker før medlemsmøtet. Her inviterer vi til mingling, middag og møte. Vi begynner kl. 16.00 og avslutter senest og […]