Mosseregionens beste investering

Etter mange års innsats, og med mange gode krefter i sving, ser det ut til at etableringen av AIM på Rygge faller på plass. Et avansert teknologimiljø skal vedlikeholde motorer for de nye jagerflyene. Anslagsvis […]

Mosseregionens universitet

Forrige uke hadde Byavisa en bred omtale av Norges miljø og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås. Bakgrunnen var et medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening hvor sentrale personer fra universitetet ble utfordret til å redegjøre […]

Samfunnsnytte eller kortsiktighet

Robust økonomisk teori bygger på at vi har enkle adferdsmønstre. Spissformulert innebærer dette at vi innretter oss ut fra egeninteresse definert som «grådighet», kortsiktighet og risikoaversjon. Det er rasjonelt at vi vil ha mer fremfor […]

Mossebedriften Gentian er en av årets Gaseller

Compost bins have long been the tools considered pertaining to being the most reliable uggs cyber monday 2015 composters out uggs black friday there. The debate that they uggs cyber monday are incredibly well uggs […]

NMBU

NMBU på tirsdag 13. oktober trakk mange interesserte til møtet på Refsnes Gods. Ikke mindre enn 6 sentrale personer fra universitetet ble utfordret til å redegjøre for hva NMBU kan gjøre for regionens næringsliv. I […]

Grønne konsekvenser for næringslivet.

Kommunevalget har gitt Miljøpartiet De Grønne (MDG) styringsansvar og flere sentrale posisjoner, ikke minst i Moss er det all grunn til å gratulere med varaordføreren! Næringslivet har så langt kunnet forholde seg til politikere med […]

En inkluderende byutvikling

Vi leser stadig at Moss er taperen i ulike statistikker. Vi bruker mye penger på sosialtjenester og omsorg. Vi har høy arbeidsledighet blant de unge, vi har rusproblemer og mange uføre. Er det dermed sagt […]

Industriens betydning

I forkant av kommunevalget fikk Moss Industri- og Næringsforening møte de fleste av byens politiske partier og arbeidsgruppene som utformet de respektive partiers programmer. Vi møtte åpenhet, interesse og engasjement. Nyttige og positive møter har […]

Moss Havn – en ressurs for fremtiden

Moss Havn har vært livsnerven for næringslivet i vår region i mer enn 100 år. Det har vært bred enighet og forståelse for havnens betydning og plass i bybildet. Planene for jernbane og vei åpner […]