Industriens betydning

I forkant av kommunevalget fikk Moss Industri- og Næringsforening møte de fleste av byens politiske partier og arbeidsgruppene som utformet de respektive partiers programmer. Vi møtte åpenhet, interesse og engasjement. Nyttige og positive møter har […]

Moss Havn – en ressurs for fremtiden

Moss Havn har vært livsnerven for næringslivet i vår region i mer enn 100 år. Det har vært bred enighet og forståelse for havnens betydning og plass i bybildet. Planene for jernbane og vei åpner […]

Har vi en god gründer-kultur?

De fleste har vel en gammel og velbrukt ordbok hjemme i bokhyllen. Slå opp på ordet «gründer» og du vil finne følgende dom over de som vil etablere noe nytt: «Gründer [gry’nder], en, ty., grunnlegger […]

Hvordan finansierer vi de gode ideene?

Bedriftene omkring oss befinner seg i ulike faser. Noen er bare en idé mens andre er store børsnoterte institusjoner. De fleste arbeidsplasser er i bedrifter som befinner seg ett eller annet sted imellom. De store […]

Fremtidens næringsliv i Mosseregionen

Moss har de siste årene gjort lange byks oppover på NHOs rangering av norske kommuners attraktivitet for næringslivet. Dette er selvfølgelig ikke noe fasitsvar, men det må være lov å glede seg og la seg […]

Christian Ringnes underholdt et medlemsmøte med rekordfremmøte

Den kjente eiendomsutvikler, kunstsamler og samfunnsentreprenør Christian Ringnes holdt et helt usedvanlig engasjert og engasjerende innlegg på kveldens medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Han startet dagen i Moss med en drøy times guidet […]

Populært styreseminar

50 deltagere fulgte interessert med da Widar Salbuvik, Jannik Lindbæk og Silvija Seres delte sine erfaringer fra styrerommet i styreseminaret på Refsnes Gods tirsdag 21. april. MIN 21.4.2015 Widar Salbuvik – Skal jeg gå inn […]

Christian Ringnes kommer 19.mai!

Moss Industri- og Næringsforening har invitert Christian Ringnes til å fortelle om byutvikling. Han vil by på egne erfaringer og dele sitt syn på hva Moss bør gjøre for å fremstår som en mer attraktiv […]