Jon Ragnar Røed

Jon Ragnar Røed

Jon Ragnar Røed er Administrerende Direktør i Eurofins Food & Feed Tesing Norway AS, et laboratorieselskap med 110 ansatte, 9 avdelinger i Norge og hovedkontor i Moss. De er en del av Eurofins Scientific, verdens største laboratoriekonsern. Han er utdannet kjemiingeniør fra HIØ, samt matematikk og statistikk fra Universitet i Ås. Han har tidligere hatt lederstillinger i selskapet AnalyCen AS. Røed er valgt som styremedlem for perioden 2018-2020.