STOLT PARTNER

STOLT PARTNER

VIL DIN BEDRIFT BLI STOLT PARTNER?

VIL DIN BEDRIFT BLI STOLT PARTNER?

OM MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

Vi taler din sak!

Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

NYHETER

God sommer!

MINs (hjemme)kontor stenger i perioden 27. juni til 12. august, men fortvil ikke! Slik kontakter du daglig leder, om du har behov for det:…