Airbus og Boeing bruker software fra Mossefirmaet LabelCraft til merking av alle kabler i fly

Airbus og Boeing bruker software fra Mossefirmaet LabelCraft til merking av alle kabler i fly

Ingar Rune Steinsland, grunnlegger og daglig leder av Labelcraft

Ingar Rune Steinsland, grunnlegger og daglig leder av Labelcraft

Hva jobber din bedrift med?
Vi utvikler software for industrimerking og printing av etiketter og plastkort.

Hva er hovedårsaken til at dere er lokalisert i Moss?
Jeg som grunnleggeren av selskapet er fra Våler, og Moss er dessuen sentralt lokalisert med kort vei til flyplass og til hovedstaden. Jeg har over 100 reisedøgn I året.

Hva er det beste med å være en Mossebedrift?
Det er lettvint å komme seg på jobb og korte avstander generelt. Vi eier kontorlokalene våre selv, men for de som ikke gjør det er husleien billig sammenliknet med Oslo-

Hvilket enkelttiltak kan Moss gjøre for å bli mer attraktivt for næringslivet?
Trafikken er et problem,  og det ser ikke ut til at problemene blir løst. Moss sentrum kan med fordel gjøres mer attraktivt.

Hva forventer du ut av medlemsskapet i MIN?
Bidra til å markedsføre bedriftene lokalt. Det finnes lokale forretningsmuligheter, men det forer jo at vi vet om hverandre.

Det er mange kabler som skal holdes styr på, og ved hjelp av Mossebedriften LabelCraft har både Airbus og Boeing orden i sysakene.

Det er mange kabler som skal holdes styr på, og ved hjelp av Mossebedriften LabelCraft har både Airbus og Boeing orden i sysakene.